OBJECTE CONTRACT 
Aquests termes tenen per objecte regular l'accés i el règim de contractació dels productes subministrats per BLADEFAR, S.L. (d'ara endavant BLADEFAR) a l'usuari a través del seu lloc web, constituint el marc legal que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts seran els disponibles per a l'usuari a la següent pàgina web propietat de BLADEFAR: www.elboticarioencasa.com

Per a qualsevol reclamació pot contactar amb
BLADEFAR, S.L. 
Avda. Prado de la Feria no 37; 11170 Medina Sidonia (Cadis)
Tfno.-956 42 31 53
Fax.-956 41 13 43
Correo: info@elboticarioencasa.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT 
Aquestes condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web de BLADEFAR L'usuari accepta expressament l'adhesió plena i sense reserves a aquestes estipulacions, en la versió publicada per BLADEFAR en el moment en què l'usuari contracti el producte i/o contingut en què estigui interessat. Per tant, l'usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació de qualsevol producte, ja que poden haver-se sotmès a modificacions des de l'última vegada que va accedir. 
Mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals de contractació l'usuari declara: 
a. qui és una persona amb capacitat de contractar. 
b. ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació. 
L'usuari serà sempre i en qualsevol cas tindrà accés previ a l'inici del procediment de contractació, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemat i/o reproduït en un suport durador. 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
BLADEFAR poden modificar aquestes estipulacions sempre que hi hagi causa o raó suficient per fer-ho. S'entén que hi ha causa o raó suficient per a l'esmena, incloent però no limitat a, on es pretén: 
A.  Expandiu l'interval o el nombre de productes que es fan a disposició dels usuaris o bé Milloreu els existents. 
B.  Modificar, reemplaçar o actualitzar els preus dels productes oferts a través del lloc web. 
 
Pagament 
Els preus i comissions aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis, seran els indicats a la pàgina web titularitat de BLADEFAR: www.elboticarioencasa.com, en el moment en què l'usuari accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació. 
BLADEFAR es reserva el dret de modificar els preus dels productes publicats en el lloc web esmentat anteriorment, quan ho consideri oportú i visibilitzar-lo en el lloc web. 
Preus i impostos aplicats 
Els preus aplicables són els que figuren en el lloc web en el moment en què el client col·loca la seva comanda. 
El preu dels productes que apareixen al lloc web, inclou l'impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent segons el producte. 
Els preus dels productes indicats en la pantalla són en euros i inclouen l'IVA i qualssevol altres impostos que siguin aplicables i són els indicats, excepte per error tipogràfic, en la descripció corresponent a cada producte que apareix en el lloc web vigent la data de col·locació de la comanda.
En fer el pagament a través de PayPal, es carregarà un suplement al preu final de l' 1%.
 
FORMULARI D'ENVIAMENT 
a) àrea de repartiment 
 
BLADEFAR lliurarà a la península dins de 24 a 48 hores de confirmació de pagament, amb els productes adquirits per missatgeria urgent. 
 
BLADEFAR garanteix l'enviament en els esmentats terminis i zones de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que es rebin a les nostres oficines abans de 14:00 hores, un cop s'autoritzi el pagament. Les comandes rebudes els dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebuts el primer dia hàbil posterior a la setmana.

Si a causa de la falta d'estoc per causes alienes a la nostra voluntat, ja sigui per error informatiu o logístic, no podíem respondre a la seva sol·licitud d'una comanda total o parcial ens contactarem per telèfon o correu electrònic per confirmar la seva comanda o cancel·lació de la mateixa, si ho desitja.

En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte dels terminis assenyalats no dóna dret al client a exigir cap compensació.

b) despeses d'enviament 
Per a Peninsula
Els costos d'enviament seran a càrrec BLADEFAR per a totes les comandes superiors a 60,00 euros (SYTS EUROS).

Per a totes les comandes que siguin per un import inferior a aquest import, les despeses d'enviament seran a càrrec del client, sent el mateix que 2,99 º IVA inclòs (dos EUROS amb nou i noves quotes d'IVA incloses).

Els enviaments seran realitzats per l'agència de missatgeria MRW.
 
Per a les Illes Balears
 
Els costos d'enviament seran:
 • 9,34 s + IVA per a comandes de fins a 2 kg.

 • 11,56 s + IVA per a comandes de fins a 3 kg,

 • 13,78 s + IVA per a comandes de fins a 4 kg,

 • 17,67 s + IVA per a comandes de fins a 5 kg,

 • 32,13 s + IVA per a comandes de fins a 10 kg,

 • 44,53 s + IVA per a comandes de fins a 15 kg,
Per a pesos superiors, contacteu amb nosaltres. Els enviaments seran realitzats per l'agència de missatgeria MRW.
 
Per a Portugal
 • En comandes Inferior a 60,00 euros les despeses d'enviament seran de 2,99 euros IVA inclòs
 • Per a comandes superiors a 60,00 euros les despeses d'enviament seran gratuïtes
Els enviaments seran realitzats per l'agència de missatgeria MRW.

Per a Europa

Actualment enviem a diversos països europeus. Aquests costos seran definits per zones, S1, S2, S3 i S4.

Zona S1 integra França

Zone S2 integra Alemanya, Àustria, BELGICA, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Regne Unit i Mònaco

Zona S3 integra Romania, Polònia, DINAMARCA, SLOVAQUIA, Eslovènia, HUNGRIA, Irlanda i la República CHECA

Zone S4 integra Suècia

Els preus són els següents.

Taxa

3 kg

5kg

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

40 kg

45 kg

50 kg

S1

16,90

18,38

26,67

$31,64

$36,98

$39,84

$43,79

$48,27

$52,75

$72,72

$79,90

S2

18,46

$20,05

$28,97

34,31

$40,07

$43,16

$47,41

$52,24

$57,08

$78,58

$86,31

S3

$28,77

32,60

$51,80

$61,34

$70,85

$77,71

$84,85

$92,03

$99,17

$113,04

$116,40

S4

$33,95

$42,32

$69,69

81,82

94,00

$102,41

$107,85

$116,51

125,13

$134,00

$141,94


  
En tots aquests preus s'ha d'afegir l'IVA del 21%
Els enviaments seran realitzats per l'agència de missatgeria MRW.

FORMES DE PAGAMENT.
a) targetes: 
S'accepten pagaments amb les següents targetes de crèdit:
• VISA 
• MasterCard
La teva targeta es carregarà automàticament en el moment de tramitar la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur de BLADEFAR, que garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client per xifrat, evitant la seva comunicació a tercers aliens a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. L'empresa podrà sol·licitar dades addicionals del client per verificar que la compra ha estat efectuada pel titular de la targeta. 
b) transferència bancària 
El pagament mitjançant transferència bancària s'accepta al número de compte bancari BLADEFAR per l'import de la compra més les despeses d'enviament si cal. El número de compte és ES49 2100 8555 8102 0004 0689.
Amb aquesta forma de pagament efectueu el pagament amb antelació, ja sigui transferint l'import de la comanda des del vostre banc o bé fent el dipòsit a la finestra a una de les nostres entitats. Recordi que les comandes de transferència es guardaran 4 dies naturals pendents de pagament a partir de l'endemà de la comanda, després d'aquest temps, sense l'import cobrat en el nostre quart(a, s'eliminaran automàticament.
En cas de pagament per transferència bancària, l'enviament no es realitzarà fins que es confirmi la recepció del pagament en el compte a què fa referència el paràgraf anterior.
c) PayPal
Els pagaments es poden fer a través de la passarel·la de PayPal. En fer el pagament a través de PayPal, es carregarà un suplement al preu final de l' 1%.
d) contra-reemborsament
Es poden fer pagaments en efectiu. Aquesta forma de pagament comporta una Comissió de l' 1% en el total de la comanda, amb una Comissió mínima del 1er + 21% d'IVA.
CONDICIONS DE VENDA 
Preus i textos publicats a la pàgina www.elboticarioencasa.com estan subjectes a variacions no anunciades, incloses les especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura. En cas de canvis de producte predeterminats BLADEFAR retirarà el producte i l'intercanviarem per un altre en perfecte estat o reemborsarem l'import. Bladefar en qualsevol cas s'encarrega de modificacions en el format o mida realitzat pel fabricant en els seus productes.
BLADEFAR també assumirà el cost d'enviament del nou producte. El risc de pèrdua o dany a la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament a casa del client. 
BLADEFAR no es responsabilitza en cap cas dels danys causats per un mal ús de la mercaderia. 
L'usuari serà guiat en el procés a seguir per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades facilitades per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a aquest efecte. 
BLADEFAR no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi cada contractació. Per contra, l'usuari accepta les presents condicions generals de contractació, que romandran accessibles des del lloc web. 
El contracte es formalitza en espanyol, d'acord amb aquestes condicions. 
L'usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció en el lloc web. 
Garanteix 
Vostè està totalment garantit a BLADEFAR, que immediatament i automàticament reemborsarà qualsevol comanda que no sigui a la seva satisfacció. 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
L'accés dels usuaris al Portal i la compra dels productes oferts a través del lloc web implica el tractament de dades personals. paraca BLADEFAR, és de gran importància complir amb la normativa de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 
Generalment, les persones que fan ús de la web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per poder accedir als serveis, l'usuari ha d'aportar, en determinats casos, determinades dades de caràcter personal. BLADEFAR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, tal com estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. 
 
BLADEFAR, S.L. compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem. 
En aquest sentit, l'usuari queda informat i consent la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat BLADEFAR, S.L. , domiciliada a l'Avda. Prado de la Feria no 37; 11170 Medina Sidonia (Cadis) degudament inscrit en el registre general de protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol dels operativitat o operació efectuada, per tal d'accedir a la informació i els serveis prestats per BLADEFAR, S.L. a través del lloc web, i si s'escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals. 
 
L'usuari declara que totes les dades aportades per ell són veritables i correctes, i es compromet a comunicar-ho a BLADEFAR, S.L. canvis en els mateixos. L'usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual. 
 
La política de privacitat de BLADEFAR, S.L. garanteix a l'usuari, en tot cas, la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, comunicant-li BLADEFAR, S.L. enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@elboticarioencasa.com
 
Addicionalment, i en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, BLADEFAR, S.L. remetre exclusivament ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o mitjançant un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin concedit expressament la seva Consentiment. 
 
BLADEFAR, S.L. informa a l'usuari que podrà donar-se de baixa d'aquestes comunicacions, seguint les instruccions del final de tots els nostres correus electrònics o escrivint a l'adreça de correu electrònic info@elboticarioencasa.com
 
DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
a. BLADEFAR obligacions: 
BLADEFAR, es compromet a complir les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'usuari com a conseqüència de la contractació dels serveis per la mateixa: 
Proporcionar amb les màximes garanties a l'usuari, el servei sol·licitat per aquest últim d'acord amb el que estableixen les condicions de contractació, sense deixar de costat la bona fe contractual. 
Informar expressament a l'usuari de l'existència d'aquestes condicions prèvies a l'inici del procediment de contractació. 
Informar a l'usuari amb caràcter previ al contracte i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que se li apliquen. 
Posar a disposició de l'usuari una còpia del text de les condicions generals. 
 
b. obligacions de l'usuari 
Per la seva banda, l'usuari es compromet a: 
Compliment del que disposen les presents condicions dels serveis prestats per la BLADEFAR
Emplenar els formularis de registre previ a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actualitzada. 
Facilitar correctament les dades bancàries sol·licitades per BLADEFAR
El pagament del preu dels productes adquirits, sense la presentació d'una reclamació, l'eximeix d'aquesta obligació. 
 
c. drets de l'usuari: 
Tota la informació facilitada al client serà vinculant per al licitador en els termes que estableix la legislació vigent. 
Cada usuari té dret a tenir les mercaderies que adquireixi siguin de la categoria i requisits legals contractats o d'aquesta qualitat que estigui directament relacionada amb la categoria de l'establiment. 
CONDICIONS D'ÚS 
L'usuari es compromet i garanteix fer ús del lloc web de conformitat amb el que estableixen les condicions generals de contractació, el que estableix la normativa aplicable, així com el referent a la moral i els bons costums. 
En acceptar aquestes disposicions, l'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els productes posats a la seva disposició, en la forma i en la forma establerta en el mateix. Quedant obligat a no utilitzar aquest lloc web i els seus productes amb finalitats il·lícites i/o contraris a les finalitats establertes en aquest avís legal, que puguin resultar perjudicials per als drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar aquest lloc web o impedir la seva o els productes oferts en el mateix o oferts en el futur. 
Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'obtenir els continguts subministrats al lloc web per il·lícits, fraudulents, robatoris o plagi de les mateixes, de conformitat amb el que preveu el codi penal i la normativa aplicable. 
BLADEFAR, S.L. es reserva el dret a no concedir accés a la pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravoni el que disposa aquestes condicions generals de contractació. 
Per la seva banda, l'usuari es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts del lloc web, o que puguin perjudicar BLADEFAR, S.L. Per tant, l'usuari s'ha d'abstenir, però no limitar, a modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o vendre qualsevol informació o aparença relativa a la pàgina web propietat del lloc web BLADEFAR, S.L.
a. cookies i entorn segur 
Pots consultar la nostra política de cookies Aquí.
 
BLADEFAR, S.L. , a través del lloc web, utilitza mitjans de l'estat de la tècnica per garantir la protecció de la informació. BLADEFAR garanteix que la contractació dels productes es realitzi en un entorn segur. 
 
b. enllaços 
BLADEFAR, S.L. no es fa responsable de les pàgines web enllaçades amb el mateix, per la qual cosa no es responsabilitza del seu contingut. Els riscos derivats de la consulta d'aquests llocs web es corresponen exclusivament als usuaris, els quals han de regir-se pels termes, condicions i avisos legals dels mateixos, per als quals BLADEFAR, S.L. no es responsabilitza. 
 
c. propietat intel·lectual i industrial 
© BLADEFAR és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements que integren el disseny del lloc web, com ara la marca, el nom comercial o el signe distintiu. En particular i no limitat a, estan protegits per drets d'autor, logotips, combinacions de colors, selecció i forma de presentació, codi font de la pàgina web, menús, botons de navegació, codi HTML, applets de Java , textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat BLADEFAR, S.L.
L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web; per tant, l'usuari s'abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament el contingut del lloc web, sense l'autorització expressa i per escrit de BLADEFAR, S.L. 
 
d. limitació de responsabilitat 
L'usuari eximida expressament BLADEFAR qualsevol responsabilitat per danys directes i indirectes derivats de qualsevol error en el lloc web, així com per a qualsevol interrupció, suspensió, retard o anomalia en l'accés a la mateixa. 
 
BLADEFAR, S.L. es compromet a tenir la màxima cura de preservar la web de qualsevol virus, troians i altres elements que puguin violar o danyar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. En tot cas, l'usuari declina tota responsabilitat BLADEFAR, S.L. els danys directes o indirectes causats per la possible existència d'elements nocius o maliciosos.
 
PERÍODE DE VIGÈNCIA D'AQUESTES CONDICIONS 
El període de vigència d'aquestes condicions serà el temps que romanen publicats en el lloc web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. 
En qualsevol cas, BLADEFAR, S.L. es reserva el dret de modificar-les unilateralment, sense que això afecti els serveis contractats pels usuaris abans de la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués modificat o modificat el servei contractat. , en aquest cas s'aplicaran les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació. 
 
Torna 
Si durant els 14 dies posteriors a la recepció de la comanda el client desitja tornar el producte, el nostre Departament d'atenció al client realitzarà els tràmits necessaris per tramitar la devolució en les següents condicions: 
 1. Els productes han de ser retornats en el seu embalatge i condició original. El client tindrà 14 dies hàbils a partir de la recepció de la comanda per resoldre el contracte. 
 2. Productes defectuosos o danyats. Si el client detecta que el producte rebut és defectuós o danyat, haurà de contactar amb el Departament d'atenció al client dins dels 14 dies hàbils següents a la recepció de la comanda, on es faran els tràmits necessaris per substituïu-la per una de nova en perfecte estat i sense cap cost addicional. 
 3. Les devolucions que estiguin orginades per errors imputables a aquesta societat seran a càrrec d'aquesta empresa si no hi ha cap càrrec al client.
 4. En el cas de declaracions originades error o canvi d'opinió del client, assumirà les despeses d'enviament (fins i tot si aquests fossin gratuïts, ja que són compres superiors a 60 euros), així com els costos que ocasionen la devolució.
 5. En el cas de rendiments originats com a conseqüència de modificació del format del producte o imatge del fabricant, el client assumirà les despeses d'enviament (encara que siguin d'enviament gratuït, ja que són compres superiors a 60 euros), així com les despeses que causin la devolució. Per a aquesta empresa no s'encarrega d'aquestes modificacions.
Si el producte no està disponible, l'empresa procedirà a la devolució de l'import que el client hagi pagat, incloent les despeses d'enviament, d'acord amb la forma de pagament utilitzada en la compra. 
 
Cancel·lacions 
S'acceptaran cancel·lacions per comandes no enviades al domicili indicada pel client. Si la mercaderia s'ha enviat es considerarà rendibilitat (vegeu l'apartat devolucions). 
L'empresa accepta la cancel·lació de les comandes, ja sigui a través del seu lloc web o a través de qualsevol dels mitjans d'accés al Departament d'atenció al client. 
 
NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions es declari total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afecta només aquesta disposició o la part de la mateixa que sigui nul·la o ineficaç, subsistint en totes les altres condicions. 
 
Fueros 
En cas de disputa, les parts contractants se sotmeten als jutjats i tribunals de Cadis amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, assumint el supòsit que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials derivades de la reclamació incloent-hi les despeses d'advocats, procuradors, etc.