El lloc web www.elboticarioencasa.com (en endavant, el "lloc web") és propietat de Bladefar S.L. (d'ara endavant, l' "empresa"), amb domicili social a: Avda. Prado de la Feria 37-11170 Medina Sidonia i CIF B72171002.
 
L'empresa garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en el "lloc web" i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i resta de normativa d'aplicació, l'informa que:
 
a) totes les dades personals facilitades a l'empresa seran tractades per l'empresa de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, i s'incorporaran a la pàgina WEB dels usuaris, creats i mantinguts sota la responsabilitat de l'empresa, que s'ha inscrit degudament a l
 
b) les dades es recullen amb les finalitats següents: vetllar per la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats, gestionar la comptabilitat i tributació de les compres en línia (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (II) remetre publicitat i Prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa índole. 
 
c) en la recollida i tractament de les dades personals s'han adoptat mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, accés no autoritzat o manipulació dels mateixos, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
d) l'empresa es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés. En cap cas l'empresa utilitzarà les dades personals que vostè posa a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits en el subapartat (b) d'aquest document o, si escau, per aconseguir la seva pròpia utilitat.
 
e) l'usuari certifica que té més de 14 anys i que, per tant, disposa de la capacitat legal necessària per a prestar el seu consentiment pel que fa al tractament de les seves dades personals i a tot això, d'acord amb el que preveu la present política de privacitat.
 
f) l'usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats indicades anteriorment, enviant a l'empresa una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt, on es contenen clarament les dades de contacte, a la qual s'ha d
 
g) l'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals facilitades en els termes indicats. Per fer-ho, feu clic al botó "envia" que hi ha darrere del formulari de recollida de dades.
 

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals facilitades a aquesta empresa, tant si procedeixen de l'interessat com d'una persona autoritzada per ell, seran incorporades a fitxers automatitzats degudament registrats per a les quals BLADEFAR, S. L és responsable, essent necessària per a la relació contractual i els propòsits del qual són el correcte desenvolupament, control i compliment dels serveis contractats.

Les seves dades només seran utilitzades per a les finalitats indicades anteriorment i no seran cedides a terceres persones, excepte aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que tinguin el consentiment de l'interessat o persona autoritzada per ell per al correcte compliment de les obligacions derivades dels serveis contractats, o que siguin obligatòries o autoritzades per la llei. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel • lació o oposició, pot fer-ho mitjançant escrit a la següent adreça: AVD. DE LA FIRA, 37-11170 MEDINA SIDONIA (CADIS).

BLADEFAR, S.L., garanteix la confidencialitat de les dades personals obtingudes en els seus fitxers i prendrà les mesures reguladores que eviten, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Un cop les dades personals facilitades ja no siguin necessàries, es cancel·larà en els nostres fitxers i la destrucció o devolució de l'interessat, si escau, dels mitjans de comunicació sobre els quals es reculli la informació amb les dades personals facilitades, sense admetre l'emmagatzematge de còpies d'aquesta informació.

DESPRÉS DE LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT, TANQUEU LA PÀGINA FENT CLIC A LA CREU A LA PART SUPERIOR DRETA DEL NAVEGADOR. SI ESTÀ SATISFET AMB LES NOSTRES CONDICIONS, COMPROVI LA CASELLA D'ACCEPTACIÓ I PREMI EL BOTÓ CORRESPONENT A L'ACCIÓ QUE DESITGI REALITZAR.