El lloc web www.elboticarioencasa.com (en endavant el "lloc Web") és propietat de Bladefar S.L. (a davant, "Empresa"), amb domicili social a: Avenida Prado de la Feria 37-11170 Medina Sidonia i CIF B72171002.
 
L'empresa garanteix la protecció de totes les dades personals facilitades per vostè en el "lloc web" i, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal, en le Reial decret 1720 / 2007, de 21 de di Desembre i restant normativa aplicable, l'informa que:
 
(a) totes les dades personals facilitades a l'empresa seran tractades per a això d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal i el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre i s'inclouran en els usuaris de L'arxiu Lloc web creat i mantingut sota la responsabilitat de la companyia, que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de protecció de dades.
 
(b) les dades es recullen per a les finalitats següents: assegurar la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats, gestionar la comptabilitat i fiscalitat de compres (i) la gestió, estudi i resolució de consultes en línia i (ii) l'enviament de publicitat i Prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les activitats, productes i serveis, així com documentació de diferent naturalesa. 
 
(c) en la recollida i tractament de dades de caràcter personal adoptat mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, accés no autoritzat o manipulació dels mateixos, segons el Reial decret 1720 / 2007 , 21 de desembre. 
 
(d) l'empresa es compromet a protegir la informació confidencial als quals té accés. L'empresa no utilitzarà les dades de caràcter personal que es posa a la vostra disposició per proporcionar serveis a tercers altres que els referit al subapartat (b)) d'aquest documents o, si escau, per aconseguir una utilitat propi.
 
(e) l'usuari certifica que és major de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per proporcionar el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal i tot, d'acord amb les disposicions de la present política de Privacitat.
 
(f) l'usuari podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, així com la revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats anteriorment, enviant a l'empresa carta signada a la nostra adreça postal, anteriorment indicats, s'estan mostrant clar contacte detalls, que cal adjuntar fotocòpia del seu DNI ID/fiscal o document que acrediti la seva identitat.
 
(g) l'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals facilitades en les clàusules exposades. Fer aquest premeu el botó "Enviar" situat després el formulari de recollida de dades.
 

Amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter Personal, informem que les dades personals facilitades a aquesta empresa, ja que procedeixen de la persona interessada o de la persona autoritzada per aquest, s'incorporaran als fitxers automatitzat degudament inscrits que és responsable d'ésser BLADEFAR, S.L., cal la relació contractual i els objectius són el desenvolupament adequat, control i compliment dels serveis contractats.

Les seves dades serà utilitzat només per a les finalitats esmentades i no seran cedides a tercers, llevat que aquestes comunicacions a les autoritats, entitats o oficines de les administracions públiques que van ser consensuada per la persona interessada o la persona per Aquesta autoritzava del correcte compliment de les obligacions nascut dels serveis contractats, o que ells estan autoritzats per llei o obligatori. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot fer-ho dirigint-se per escrit a la següent adreça: AVD. FIRA, 37-11170 MEDINA SIDONIA (CADIS).

BLADEFAR, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que en els seus fitxers i adoptar mesures reguladores que impedeixen, en la mesura possible, d'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Una vegada ja no necessaris dades personals facilitades, es procedirà a la seva cancel·lació en els nostres fitxers i a destruir o tornar a la titular de les dades, si escau, dels mitjans de comunicació en el qual es recull la informació amb dades de caràcter personal , mentre que dóna suport a la preservació d'exemplars d'aquesta informació.